LustgasPatroner

Experiment
Forskarna involverade i den kliniska studien 24 patienter med svår depression resistenta mot läkemedelsbehandlingar, men endast 20 kom till slutet av försöket. Varje patient genomgick tre olika behandlingar en månad från varandra, och effekterna utvärderades under de följande två veckorna med LustgasPatroner.

Den första behandlingen involverade andning i en timme en blandning 50% syre och 50% lustgas patroner, i den andra sessionen innehöll blandningen endast 25% kväveoxid, medan i den tredje var det bara syre.

Forskarna kunde bekräfta att blandningarna med dikväveoxid har lett till en förbättring av depression hos 17 patienter: av de 20 personer som har slutfört all behandling och uppföljningsexamen i studien, därför hade 55% (11 av 20) en signifikant förbättring av minst hälften av depressiva symtom och 40% (8 av 20) ansågs vara i remission – i den meningen att de inte längre var kliniskt deprimerade efter att ha andades en lösning av kväveoxid i en timme.

Det fanns vissa skillnader mellan halten av dikväveoxid 50% och 25%. Vid högre doser av lustgas patroner förbättringen varade längre, men samtidigt illamående presenterades som den viktigaste bieffekten.

Källa: Kilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka härKilcka här,